Bestellen materialen dBos

Periodes om materialen te lenen

De materialen kunnen geleend worden van vakantie tot vakantie. Zo zijn er door een schooljaar heen 5 periodes. De periodes lopen als volgt:

  • Periode 1: Ophalen na de Zomervakantie – terugbrengen voor de Herfstvakantie.
  • Periode 2: Ophalen na de Herfstvakantie– terugbrengen voor de Kerstvakantie.
  • Periode 3: Ophalen na de Kerstvakantie – terugbrengen voor de Voorjaarsvakantie.
  • Periode 4: Ophalen na de Voorjaarsvakantie - terugbrengen voor de Meivakantie.
  • Periode 5: Ophalen na de Meivakantie – terugbrengen voor de Zomervakantie.

De tussenliggende vakanties gebruiken wij om de materialen weer op orde te maken en vervolgens weer klaar te zetten voor de volgende school en periode.
Geef bij de bestelde materialen aan in welke periode je het wilt lenen.
 

Spelregels

  • De bestelde materialen worden gehaald en teruggebracht door de school.
  • Materialen kunnen geleend worden mits beschikbaar in de gevraagde periode.
  • De leenperiodes lopen van vakantie tot vakantie (zie bestelformulier)
  • Er kan per groep 1 materiaal per periode geleend worden.