Over ons

De Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân (BZOF) zijn de gefuseerde Bibliotheken van de gemeenten Ooststellingwerf, Opsterland en Weststellingwerf. De stichting heeft een Raad van Toezicht en staat ingeschreven onder nr. 01102186 bij de Kamer van Koophandel. Centrale vestiging is Bibliotheek Wolvega. De directeur / bestuurder is Mevrouw I. Louwrier. De organisatie heeft 8 vestigingen: Appelscha, Beetsterzwaag, Gorredijk, Haulerwijk, Noordwolde, Oosterwolde, Ureterp en Wolvega.

Contactgegevens

 • Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân
 • Griffioenpark 10
 • 8471 KP Wolvega
 • Tel: 0561 - 618518
 • Bankrek.: NL47RABO0335412114
 • Email: info@bzof.nl
 • Contactpersonen

 

 

 

Jaarverslag en beleidsplan

Je kunt hieronder het jaarverslag en het beleidsplan van de Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân downloaden:

 

 

Certificering

In 2019 zijn de Bibliotheken Zuidoost Fryslân wederom gecertificeerd. Dit certificaat, dat tot en met 2023 geldig is, geeft aan dat de Bibliotheken ruimschoots voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen voor een Openbare Bibliotheek.
Meer informatie: https://certificeringsorganisatie.nl/


Vacatures

Altijd al bij de Bibliotheek willen werken? Kijk dan hier wat de mogelijkheden zijn.

Vacatures

Vrijwilligerswerk

Als vrijwilliger in de Bibliotheek aan de slag? Kijk dan hier wat de mogelijkheden zijn.

Vrijwilligerswerk

 • ANBI status Over de ANBI status

  De Bibliotheek Zuidoost Fryslân heeft een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status.

 • Partners Bekijk details

  We werken samen met een groot aantal partners, zoals onderwijsinstellingen, culturele organisaties, welzijnswerk en sociale ondernemers

BiebPanel

Wij blijven altijd nieuwsgierig. En dan vooral naar onze klanten en andere doelgroepen. Want wat wens je van ons? Onderzoeksplatform BiebPanel geeft ons antwoord op die vraag. Door markt- en klantonderzoek via BiebPanel kunnen wij ons aanbod beter laten aansluiten bij de wensen van al onze doelgroepen.

Resultaten BiebPanelonderzoeken