ANBI

ANBI logo

De Bibliotheek Zuidoost Fryslân heeft een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Dat betekent dat je een schenking of erfenis met 25% extra kunt aftrekken van de belasting. Bedrijven kunnen een gift met 50% extra aftrekken van de vennootschapsbelasting.

Wil je ons steunen?

Wil je ons steunen met een bijdrage? Neem contact met ons op óf maak het bedrag direct over op rekeningnummer  NL47 RABO 0335412114 t.n.v. Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân. Vermeld bij het overmaken dat het om een gift gaat, dat is nodig als bewijs voor de Belastingdienst.
Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst

Bekijk ons standaardformulier publicatieplicht ANBI