Spreekuur Code Hans

Code Hans verzorgt de maatschappelijke begeleiding van statushouders die in Opsterland komen wonen.

Dat doen zij samen met vrijwilligers die de statushouders helpen met allerlei regeldingen en met het ontdekken van de buurt.

Spreekuren in Opsterland

Ben je statushouder of vrijwilliger en heb je vragen? Kom dan naar het vrije inloopspreekuur in de bibliotheek van Gorredijk of Ureterp.

Spreekuur Gorredijk: Elke dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. (gaat ook door in de zomer)

Spreekuur Ureterp: Elke donderdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur. Let op! i.v.m. de zomerstop geen spreekuren op 8, 15 en 22 augustus.